Trzy główne trendy rozwojowe rynku fotowoltaiki w 2024 roku

29-04-2024

Rola fotowoltaiki w globalnej transformacji energetycznej jest oczywista. Na większości rynków fotowoltaika stanie się głównym składnikiem zainstalowanej mocy energii odnawialnej, a nawet będzie miała większy udział w całkowitej lokalnej mocy wytwórczej energii. Od 2023 r. światowy rynek fotowoltaiki będzie posiadał łączną moc zainstalowaną wynoszącą około 1,5 TWdc, a oczekuje się, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat zostaną dodane dodatkowe 3TWdc mocy zainstalowanej.

Fotowoltaika rozwinęła się z powstającej technologii energii odnawialnej w ważne wsparcie pomagające światu w osiągnięciu celów dekarbonizacji.

W miarę zbliżania się roku 2024 zespół badawczy Wood Mackenzie zajmujący się fotowoltaiką bada trzy główne trendy rozwojowe, na które warto zwrócić uwagę na światowym rynku fotowoltaiki.

Prognoza 1

W 2024 roku fotowoltaika ulegnie transformacjiz branży szybko rozwijającej się do branży dojrzałejprzy stosunkowo powolnym wzroście.

Chociaż całkowita światowa moc zainstalowana fotowoltaiki podwoi się w ciągu najbliższych dziesięciu lat, roczna światowa moc zainstalowana fotowoltaiki będzie spadać począwszy od 2024 r. Jeśli nasza prognoza na 2023 r. się sprawdzi, średnia roczna stopa wzrostu w latach 2019–2023 wyniesie 28%, przy czym w 2023 r. wzrośnie o 56% rok do roku w porównaniu z 2022 r. Z drugiej strony średnia roczna stopa wzrostu w latach 2024–2028 będzie stosunkowo płaska, a w niektórych latach może nawet nastąpić spadek. Trend wzrostowy światowego rynku fotowoltaiki przedstawia typową krzywą w kształcie litery S. W ciągu ostatnich kilku lat branża fotowoltaiczna doświadczyła szybkiego wzrostu, czyli znajduje się w stromej fazie krzywej w kształcie litery S. Począwszy od 2024 r. branża oficjalnie przekroczy punkt zwrotny, charakteryzujący się wolniejszym wzrostem. Globalny rynek fotowoltaiczny jest nadal wielokrotnie większy niż zaledwie kilka lat temu, ale w miarę dojrzewania branży naturalnym jest, że jego wzrost spowalnia.

Przewidywanie 2

W 2024 r.ustawa o ograniczaniu inflacji zostanie w pełni wdrożona

Wpływ IRA przyszedł później, niż oczekiwano.Wprowadzenie nowych zachęt wymaga od IRS wydania nowych wytycznych i zainicjowania nowych wdrożeń. Zajmie to sporo czasu — IRS wydał w zeszłym roku wiele wytycznych i wyda więcej w przyszłości.Prawo rzeczywiście doprowadziło do ogłoszenia planów budowy szeregu nowych zakładów produkujących energię fotowoltaiczną(według danych Wood Mackenzie planowana moc modułów fotowoltaicznych w USA przekroczy 120 GW do 2026 r.). Alebudowa nowych zakładów również wymaga czasu, a od czasu przyjęcia przepisów moc modułów wzrosła zaledwie o kilka gigawatów. To samo tyczy się rozwoju projektów. O ile od końca 2022 r. liczba skoncentrowanych projektów fotowoltaicznych na wczesnym etapie rozwoju wzrosła o ponad 40%, o tyle mniej projektów faktycznie podpisało umowy. Przecież deweloperom trudno jest podejmować decyzje o podpisaniu umowy przed ogłoszeniem ostatecznych zasad poszczególnych zachęt.

Przewidywanie 3

W 2024 roku branżę fotowoltaiczną czekają poważne przetasowania.

W ciągu ostatnich kilku lat chiński rząd uczynił produkcję fotowoltaiczną kluczową branżą napędzającą rozwój gospodarczy Chin, mając na celu osiągnięcie ogromnych korzyści skali i zdobycie dominującej pozycji w globalnym łańcuchu dostaw. W ciągu ostatnich dwóch lat moce produkcyjne modułów fotowoltaicznych w Chinach potroiły się, osiągając ponad 1 TW.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w branży fotowoltaicznej często kształtuje się znacznie poniżej 100% ze względu na wahania popytu, rozwój technologiczny i wzrost liczby nowych fabryk. Jednakże podstawową przyczyną w dalszym ciągu jest znaczna nadwyżka mocy produkcyjnych. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat światowy rynek fotowoltaiki będzie miał średnioroczną nową moc zainstalowaną na poziomie około 350 GW, a sama moc produkcyjna modułów w Chinach już prawie trzykrotnie przewyższa światowe zapotrzebowanie. Według szacunków Wood Mackenzie w ciągu ostatnich dwóch lat wykorzystanie światowych mocy produkcyjnych komponentów gwałtownie spadło, z około 70% w 2021 r. do poniżej 40% w 2023 r. Nadpodaż spowodowała, że ​​ceny chińskich komponentów osiągnęły rekordowo niski poziom w 2023 r.Uzyskaj najnowszą cenę? Odpowiemy najszybciej jak to możliwe (w ciągu 12 godzin)

Polityka prywatności